Se över dina boendekostnader

Bostaden är för de flesta den största utgiftsposten i hushållsekonomin. Ofta är det svårt att byta bostad. Ibland för att man trivs bra, ibland för att det inte finns några andra alternativ.

För att minska boendekostnaderna kan man pröva att bo i kollektiv eller tillsammans med en kompis. Flyttar ett par ihop bör de göra upp om hur bostadskostnaderna skall fördelas. Detta är inte helt enkelt om den ena flyttar in i den andres bostadsrättslägenhet. Är det rättvist att dela hela bostadskostnaden (inklusive räntekostnad) på hälften? Motsvarande gäller vid boende i villa.

Dra ner på energiförbrukningen

I bostaden gäller det att hålla energikostnaderna nere. Ett sätt är att sänka temperaturen inne och istället klä sig litet varmare. Faktum är, att vi har vant oss vid en nästan osund innetemperatur där 20 grader betraktas som kallt. För inte längesedan var 18 grader eller lägre en normal inomhustemperatur. Många bostäder är inte tillräckligt isolerade för vårt klimat. Man bör därför se till att värmen inte försvinner ut genom drag i dörrar och fönster. Med relativt enkla medel kan man isolera bostaden och reducera uppvärmningskostnaderna betydligt. När man vädrar är det viktigt att man blåser ut, gärna med tvärdrag, under en kort stund.

Man kan spara mycket på att vara uppmärksam på elanvändningen. Många slarvar med att låta belysningen stå på i utrymmen där man inte är. En enkel åtgärd är att släcka efter sig när man lämnar ett rum där ingen annan befinner sig. En annan meningslös elförbrukare är ”stand-by”-funktionerna på många av våra elapparater. Man bör se till att dessa är avstängda när de inte absolut behövs.

Även varmvattnet kostar mycket. Man kan därför spara mycket energi genom att duscha snabbt, att stänga av vattnet medan man tvålar in sig och så mycket som möjligt undvika att bada i badkar.