Leasing

Leasing av maskiner innebär att köparen vänder sig till leasingföretag som köper maskinen av säljaren. Leasing betyder egentligen att man hyr maskinen eller utrustning. Finansiell leasing är ett sätt att finansiera ett inköp utrustning. Det innebär att man från början avtalar om att leasingtagaret övertar utrustningen när leasing avtalet löper ut, oftast till förutbestämt pris. Priset kan vara så lågt som 0 kronor.

Det finns många fördelar med leasing. Säljaren riskerar inget då säljaren får tillbaka leasingobjektet om köparen inte kan erlägga avgifterna. Skulle köparen gå i konkurs har leasingsföretaget rätt att hämta tillbaka maskinen.

Den som leasar får dra av hela kostnaden på en gång. Vid ett rent köp ska en maskin skrivas av enligt bokföringsmässiga grunder och skattelagstiftningen.

Leasingsföretaget köper maskiner åt leasingkunden

Köp av maskiner med leasing som finansieringskälla går oftast till så här: Köparen letar efter lämplig maskin eller utrustning. När denne har hittat vad den söker och avtalat med säljaren om pris och andra villkor kontaktar köparen ett leasingsföretag. Leasingsföretaget träder in som köparen. Alla dokument skrivs på av leasingsföretaget. Leasingsföretaget skriver leasings avtal med den ursprungliga köparen. När alla papperna är klara betalar leasingsföretaget säljaren. Säljaren levererar därefter maskinen till köparen direkt.

Det är det enklaste sättet att finansiera ny utrustning. Men oftast är det billigare med ett banklån.