Den vanligaste finansieringsformen

Vanligaste finansieringsformen är banklån varje sig det gäller företag eller privatpersoner som ska genomföra ett projekt.

Det är inte självklart att få banklån. Bankerna ställer olika krav för att bevilja ett banklån.

Banken beviljar endast privatlån och krediter om de anser att sökande har godekonomi. De vill ha tillbaka sina pengar. Det är ganska naturligt men kan för den som ansöker om banklån bli frustrerande när banken gör tummen ner.

Lån till bostadVilka finansieringsformer finns det förutom banklån? Det är den vanligaste frågan, även om jag tycker att frågan är lite fel ställd. Alla banklån oavsett vem som beviljar lånen handlar om att det finns en förhoppning att få tillbaka pengarna med ränta.

Det finns olika långivare som ställer olika krav. Långivare kan se olika saker. Om vi utgår från en bank som nekar ett banklån bygger det på att enligt deras kunskaper kommer inte låntagaren att klara av att betala tillbaka. Banker kan inte enligt lag och allmänt förtroende gå in i högriskprojekt.

Finansiering handlar inte bara om vilken bank eller institut som man vänder sig till. En bank kan hjälpa till med finansiering av ett högrisk projekt om låntagaren kan ställa säkerhet för lånet. Det finns olika former av säkerheter. Vanligaste säkerheten, och den säkraste, är inteckningar i fast egendom.